Ik ben werkgever en ik wil:

Waar mensen werken komt (ziekte)verzuim voor. Dat is vervelend voor zowel de werknemer als de werkgever. Er kunnen complexe situaties ontstaan waar uiteenlopende belangen en een web van regels en wetten een rol spelen. De wet- en regelgeving rondom verzuim zorgt ervoor dat verzuimbegeleiding vaak lastig is.

Mint helpt werkgevers bij verzuim van zieke werknemers. Ook kunt u bij Mint terecht voor preventieve interventies gericht op het duurzaam inzetbaar houden van uw werknemers.

Iris Collin en Sanne Bens P&O FOOX Zuid-Nederland

"Mint geeft begrijpelijke adviezen, waar de werkgever en werknemer iets mee kunnen. Het contact en de communicatie is duidelijk verlopen. Bij een volgend onderzoek zullen we zeker weer contact opnemen met Mint."

Anita van Dijk Adviseur Verzuim en Inzetbaarheid en Gecertificeerd Register Arbeidsdeskundige - De Zorggroep

"Mint heeft als lid van ons Expertteam een stimulerende bijdrage geleverd aan de reductie van het verzuim bij De Zorggroep. Op een professionele wijze hebben zij met kritische analyses en het coachen van leidinggevende een omslag bewerkstelligd. Waarbij de HR-kennis van Mint gecombineerd met de arbeidsdeskundige expertise van meerwaarde is om verzuim in een breder perspectief te zetten. Van beheersing van verzuim naar duurzame inzetbaarheid. Dit heeft Mint gedaan vanuit het opbouwen van vertrouwen en meedenken en meebewegen op vraag vanuit de organisatie."