Ik ben werkconsulent

Als werkconsulent van de gemeente helpt u bijstandsgerechtigden op weg naar passend werk. Dat is niet zelden een pittige opgave. Cliënten met gezondheidsproblemen zien vaak alleen de belemmeringen.

Mint onderzoekt welk werk of welke functies mogelijk wél passen bij uw cliënt. Wij werken hierbij op basis van de informatie van de bedrijfs- of verzekeringsarts, de opleiding en de werkervaring van uw cliënt. U ontvangt van Mint een rapportage met concrete functies die aansluiten bij het profiel van de cliënt. Ook geven we concrete adviezen om factoren die de bemiddeling naar werk bemoeilijken, weg te nemen.

Meer weten over het arbeidsdeskundig advies?

Neem contact op voor een vrijblijvend informatiegesprek.

Referenties

Karin Baetsen Adviseur Verzuim en Re-integratie-Dienst P&O Gilde Opleidingen

"Wij maken bij de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers al jaren gebruik van Mint. Wat we enorm waarderen is de snelheid waarmee ze reageren, hoe ze meedenken, hun open houding en hun meer dan bruikbare adviezen. Ze zijn meelevend, maar ook duidelijk, wat helpt om de re-integratie vorm en inhoud te geven. Mint vraagt door en schuwt niet om ook moeilijke en kritische vragen te stellen."

Angela Piëtte Personeelsconsulent Xonar

"Ik heb met Mint altijd een fijne samenwerking gehad. Ze nemen de tijd om een dossier helemaal met je door te lopen. Mint geeft gevraagd en ongevraagd advies op inhoudelijk niveau, rekening houdend met de Wet Verbetering Poortwachter. Geduldige en kundige verzuimcoaches!"