Ik ben werkgever en ik wil:

Duurzaam inzetbare werknemers (ziektepreventie)

Door omstandigheden kan de vitaliteit van uw werknemers afnemen. Om dat te voorkomen of te beperken brengt Mint de duurzame inzetbaarheid van uw team in kaart. Middels gesprekken met de werkgever en de werknemers onderzoeken we de werk- en privésituatie, de fysieke en mentale werkdruk, stressfactoren, maar ook ambities en vaardigheden van uw werknemers.

Meer weten over duurzame inzetbaarheid?

Neem contact op voor een vrijblijvend informatiegesprek.

Referenties

Karin Baetsen Adviseur Verzuim en Re-integratie-Dienst P&O Gilde Opleidingen

"Wij maken bij de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers al jaren gebruik van Mint. Wat we enorm waarderen is de snelheid waarmee ze reageren, hoe ze meedenken, hun open houding en hun meer dan bruikbare adviezen. Ze zijn meelevend, maar ook duidelijk, wat helpt om de re-integratie vorm en inhoud te geven. Mint vraagt door en schuwt niet om ook moeilijke en kritische vragen te stellen."

Gerald Bonnemayers Bedrijfsarts Encare Arbozorg

"Ik ben erg tevreden over de plezierige samenwerking met Mint. Ze zijn altijd snel bereikbaar voor een overleg of om te sparren. Hun feedback en rapportages kan ik het beste onder woorden brengen met de volgende steekwoorden: bondig, concreet, helder, deskundig en last but not least, ze leveren kwalitatief maatwerk."